Imbuhan Tetap Khidmat Awam
Imbuhan Tetap Keraian
Imbuhan Tetap Perumahan
Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
Elaun, Kemudahan dan Bayaran Semasa Menjalankan Tugas Rasmi di Dalam dan di Luar negeri
Elaun, Kemudahan dan Bayaran Semasa Bertukar Atau Berpindah Rumah Dalam Negeri
Elaun Kerana Hadir di Mahkamah
Elaun Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan
Elaun Semasa Menghadiri Peperiksaan Atau Temuduga di Bawah Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Elaun Pemangkuan
Elaun Penanggungan Kerja
Elaun Perumahan Wilayah