:: ELAUN SEMASA MENGHADIRI PEPERIKSAAN ATAU TEMUDUGA DI BAWAH URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

Pegawai/pengkhidmat yang menghadiri peperiksaan atau temuduga bagi tujuan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan layak menuntut elaun sebagaimana menjalankan tugas rasmi..