:: IMBUHAN TETAP KERAIAN

Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan bagi pegawai/pengkhidmat yang berada dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan.

1. Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Gred
Kadar Sebulan
Jawatan Utama
Jawatan Gred Khas
Ketua Setiausaha Negara
RM3000
Tidak Berkaitan
Turus I
RM2500
Tidak Berkaitan
Turus II
RM2500
Tidak Berkaitan
Turus III
RM2500
Tidak Berkaitan
Gred `A'
RM2000
RM2000
Gred `B'
RM1600
RM1600
Gred `C'
RM1300
RM1300
2. Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Gred Jawatan
Kadar Sebulan
53 dan 54
RM900
45 hingga 52
RM700
41 hingga 44
RM165
1 hingga 40
RM135