:: IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM

Elaun ini diberikan kepada pegawai/pengkhidmat berdasarkan kategori seperti berikut:

Gred Jawatan
Kadar sebulan
41 dan 42

RM300*

RM170

35 hingga 40
RM170
27 hingga 34
RM115
25 dan 26
RM100
17 hingga 24
RM80
1 hingga 16
RM65

Nota: * Kadar ITKA RM300 sebulan diberi kepada anggota yang berkhidmat pada tahun
Tahun ke 10 dan ke atas dalam gred yang sama atau setaraf. Tempoh perkhidmatan yang diambilkira tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji.