:: IMBUHAN TETAP KERAIAN

Kadar Imbuhan Tetap Keraian bagi Pegawai/Pengkhidmat yang berada dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah seperti berikut:

1. Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Gred
Kadar Sebulan
Jawatan Utama
Jawatan Gred Khas
Ketua Setiausaha Negara
RM5300
Tidak Berkaitan
Turus I
RM5200
Tidak Berkaitan
Turus II
RM5100
Tidak Berkaitan
Turus III
RM5000
Tidak Berkaitan
Gred `A'
RM4000
RM3300
Gred `B'
RM3050
RM2650
Gred `C'
RM2500
RM2150
2. Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Gred Jawatan
Kadar Sebulan
53 dan 54
RM800
51 dan 52
RM600
47 hingga 50
RM550
43 dan 44
RM400