:: ELAUN PERUMAHAN WILAYAH

Elaun Perumahan Wilayah (EPW) menggantikan kemudahan Had Kadar Sewa Rumah untuk pegawai/pengkhidmat yang bertukar wilayah. Kadar EPW boleh disemak di Unit Sumber Manusia. Kadar Penentuan kelayakan kadar adalah berpandukan kepada bandar atau kawasan terletaknya pejabat pegawai/pengkhidmat.

EPW dibayar kepada pegawai/pengkhidmat mulai dari tarikh pegawai/pengkhidmat melaporkan diri di wilayah baru tertakluk kepada peraturan seperti berikut:

1. pegawai/pengkhidmat yang dibayar EPW tidak layak Imbuhan Tetap Perumahan (ITP);

2. pegawai/pengkhidmat yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP;

3. pegawai/pengkhidmat yang menduduki rumah kerajaan tidak layak EPW dan tidak layak ITP (rumah diperuntukkan kepada pegawai/pengkhidmat secara perseorangan atau secara berkongsi);

4. pegawai/pengkhidmat yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri, tidak layak EPW tetapi layak ITP;

5. pegawai/pengkhidmat suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan, boleh dibayar ITP masing-masing. Walau bagaimanapun, salah seorang antara mereka boleh memilih EPW;

6. pegawai/pengkhidmat yang bercuti tanpa gaji tidak layak kedua-dua EPW dan ITP;

7. pegawai/pengkhidmat yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan Kerajaan tidak layak EPW;

8. pegawai/pengkhidmat yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan tidak layak EPW; dan

9. pegawai/pengkhidmat yang bertukar wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan semasa pertukaran, akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tambahan yang beliau tinggal di hotel.

Kadar Elaun Perumahan Wilayah

KUMPULAN
Pengurusan Tertinggi
Pengurusan & Profesional
Sokongan
Turus
A
B
C
53-54
45-52
41-44
27-40
1-26
NEGERI/BANDAR
K.L./Putrajaya
Semua kawasan
2500
2000
1600
1300
1100
700
600
550
500
Selangor
Petaling Jaya
2500
2000
1600
1300
1100
700
600
550
500
Subang Jaya
2500
2000
1600
1300
1100
700
600
550
500
Shah Alam
2500
2000
1600
1300
1100
700
600
550
500
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
500
450
400
Pulau Pinang

Pulau Pinang

2500
2000
1600
1300
900
700
500
450
400
Seberang Perai
2500
2000
1600
1300
900
700
300
280
230
Johor
Johor Bahru
2500
2000
1600
1300
900
700
500
450
400
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
300
280
230
Perak
Ipoh
2500
2000
1600
1300
900
700
300
250
200
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
250
220
180
Negeri Sembilan
Bandar Seremban
2500
2000
1600
1300
900
700
400
350
300
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
300
280
250
Melaka
Bandar Melaka
2500
2000
1600
1300
900
700
400
350
300
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
300
250
230
Kedah
Langkawi
2500
2000
1600
1300
900
700
500
450
400
Alor Setar
2500
2000
1600
1300
900
700
450
400
350
Sg. Petani
2500
2000
1600
1300
900
700
450
400
350
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
300
270
230
Perlis
Kangar
2500
2000
1600
1300
900
700
280
250
220
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
260
230
200
Terengganu
Kuala Terengganu
2500
2000
1600
1300
900
700
350
300
250
Dungun
2500
2000
1600
1300
900
700
350
300
250
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
270
230
180
Kelantan
Kota Bharu
2500
2000
1600
1300
900
700
300
250
200
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
250
200
170
Sabah
Kota Kinabalu
2500
2000
1600
1500
1300
1130
930
830
730
Sandakan
2500
2000
1600
1500
1250
1080
880
780
680
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1500
1200
1030
830
730
630
Labuan
Labuan
2500
2000
1600
1500
1300
1130
930
830
730
Sarawak
Kuching
2500
2000
1600
1300
900
700
600
550
500
Miri
2500
2000
1600
1300
900
700
600
550
500
Bintulu
2500
2000
1600
1300
900
700
600
550
500
Kawasan Lain
2500
2000
1600
1300
900
700
500
450
400

Nota : Elaun-elaun lain yang tidak tersenarai boleh dirujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Awam, Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling dari semasa ke semasa.