:: ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN SEMASA BERTUKAR ATAU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI

Pegawai/pengkhidmat yang bertukar atau berpindah rumah sama ada diarah atau atas permohonan sendiri layak menuntut elaun dan bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran atau perpindahan rumah tersebut secara "lump sum" mengikut keadaan, syarat dan kadar tertentu.

Borang Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen

Sebarang pertanyaan mengenainya boleh dikemukakan kepada Seksyen Kewangan dan Perolehan.