PEKELILING PERKESO
(Perlindungan Keselamatan Sosial kepada      Kakitangan Bertaraf Sementara dan Kontrak)

PENGGUNAAN BORANG KEBENARAN KE LUAR NEGARA

Peraturan dan Pekeliling Penerimaan Hadiah
Surat Edaran MPOB Bil. 1 Tahun 2011
Permohonan Mendapat Kebenaran Penerimaan Hadiah-Lampiran A
Peruntukan Akta 605(Peraturan 7, Bahagian II, Jadual Kedua
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2008
Keahlian Pegawai Dalam Kelab Golf Secara Kehormat atau Nominee
Surat Edaran MPOB Bil. 2 tahun 2011
Borang Keahlian Kelab Golf - Lampiran A
Borang Permohonan Kebenaran Keahlian Kelab Golf - Lampiran B
Borang Kebenaran Penggunaan Kemudahan Secara Percuma di Kelab Golf - Lampiran C
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2000
 


 

Semua anggota MPOB bertaraf Tetap adalah bertanggungjawab mengemaskini maklumat peribadi masing-masing dan dokumen sokongan wajib dimuat naik di dalam Modul Rekod Peribadi HRMIS atau dihantar kepada pegawai pengesah Rekod Peribadi (Emel: hrmis@mpob.gov.my) bagi tujuan pengesahan (Rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2007)


Modul Deskripsi Tugas (Job Description - JD)

Ringkasan Gelaran Jawatan Sebenar Dan Tempoh Pengalaman Kerja (JD - HRMIS)

Panduan Mengemaskini Deskripsi Tugas - JD (PDF)

Siri Video Tutorial Submodul Deskripsi Tugas (JD)
a)
Sub Modul Deskripsi Tugas (JD) : Peranan Pemilik Kompetensi
b)
Sub Modul Deskripsi Tugas (JD) : Peranan Pengesah dan Pelulus
WAJIB MUAT NAIK DOKUMEN SOKONGAN

Panduan Ringkas Mengemaskini Data Keluarga & Pendidikan 
i. Panduan Mengemaskini Data Keluarga (PDF)
i.i
Tambah Maklumat Suami/ Isteri (PDF)
i.ii
Tambah Maklumat Anak (PDF)
i.iii
Tambah Maklumat Ibu/Bapa (PDF)
ii. Panduan Mengemaskini Maklumat Pendidikan
Aplikasi HRMIS Login :
Aplikasi HRMIS 2.0 ini boleh dilayari menggunakan Internet Explorer 10+, Chrome 39+, Firefox 30-39, Safari 5+ dan Chrome for Android http://hrmis2.eghrmis.gov.my
Sila Layari Portal Rasmi HRMIS JPA untuk mendapatkan maklumat terkini http://www.eghrmis.gov.my
Khidmat Bantuan HRMIS-MPOB
E-Mel: hrmis@mpob.gov.my
No. Tel. 03-8769 4442 atau 4615
 
Pekerjaan Luar
Borang Pekerjaan Luar
Garis Panduan dan Tatacara Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
 
 
Borang Perisytiharan Harta Yang Digunakan:
Borang MPOB/FMD/Bil. 4.
Bagi perisytiharan harta kali pertama dan harta tambahan.
Borang MPOB/FMD/Bil. 5.
Bagi perisytiharan pelupusan harta.
Borang MPOB/FMD/Bil. 6.
Bagi perisytiharan harta tiada berubah.
Borang MPOB/FMD/Bil. 7.
Bagi perisytiharan syarikat/ perniagaan persendirian.
 
Apa yang perlu anda tahu mengenai Borang Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dalam Penilaian Prestasi versi Sistem Saraan Malaysia(SSM) ?
Contoh Borang SKT Kumpulan Pengurusan & Professional (Penyelidik / Separa Penyelidik)
Contoh Borang SKT Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Penyelidik) dan Kumpulan Sokongan

Borang SKT di atas sesuai untuk paparan pada Adobe Reader 5.0 dan ke atas.Sila klik ikon di bawah untuk download Adobe Reader 5.0