PEKELILING PERKESO
(Perlindungan Keselamatan Sosial kepada      Kakitangan Bertaraf Sementara dan Kontrak)

PENGGUNAAN BORANG KEBENARAN KE LUAR NEGARA

Peraturan dan Pekeliling Penerimaan Hadiah
Surat Edaran MPOB Bil. 1 Tahun 2011
Permohonan Mendapat Kebenaran Penerimaan Hadiah-Lampiran A
Peruntukan Akta 605(Peraturan 7, Bahagian II, Jadual Kedua
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2008
Keahlian Pegawai Dalam Kelab Golf Secara Kehormat atau Nominee
Surat Edaran MPOB Bil. 2 tahun 2011
Borang Keahlian Kelab Golf - Lampiran A
Borang Permohonan Kebenaran Keahlian Kelab Golf - Lampiran B
Borang Kebenaran Penggunaan Kemudahan Secara Percuma di Kelab Golf - Lampiran C
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2000

Perubahan Kaedah Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Awam 2007

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah menetapkan bahawa Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Secara 'Online' bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan dan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) perlu dipohon secara 'Online' melalui portal JPA iaitu http://www.jpa.gov.my. Permohonan sebelum ini dilaksanakan secara manual menggunakan borang OMR. Arahan ini berkuatkuasa mulai permohonan bagi peperiksaan yang tarikh tutupnya mulai 1 April 2007.

NOTA :

Perhatian kepada semua calon peperiksaan KPSL MPOB (samada Gred N11, N17, N27 dan N41) yang telah memohon secara 'Online' melalui laman web JPA adalah dikehendaki untuk menghantar satu salinan permohonan tersebut kepada Urusetia Peperiksaan MPOB bagi tujuan pengesahan Ketua Jabatan dan rekod Urusetia.

 
 

Semua anggota MPOB bertaraf Tetap adalah bertanggungjawab mengemaskini maklumat peribadi masing-masing dan dokumen sokongan wajib dimuat naik di dalam Modul Rekod Peribadi HRMIS atau dihantar kepada pegawai pengesah Rekod Peribadi (Emel: hrmis@mpob.gov.my) bagi tujuan pengesahan (Rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2007)

WAJIB MUAT NAIK DOKUMEN SOKONGAN

Panduan Ringkas Mengemaskini Data Keluarga & Pendidikan 
i. Panduan Mengemaskini Data Keluarga (PDF)
i.i
Tambah Maklumat Suami/ Isteri (PDF)
i.ii
Tambah Maklumat Anak (PDF)
i.iii
Tambah Maklumat Ibu/Bapa (PDF)
ii. Panduan Mengemaskini Maklumat Pendidikan
Aplikasi HRMIS Login :
i.
Aplikasi HRMIS KLASIK ini hanya boleh dilayari menggunakan Internet Explorer versi 11.1884.14393.0 dan ke bawah sahaja http://hrmis.eghrmis.gov.my
ii.
Aplikasi HRMIS 2.0 ini boleh dilayari menggunakan Internet Explorer 10+, Chrome 39+, Firefox 30-39, Safari 5+ dan Chrome for Android http://hrmis2.eghrmis.gov.my
Sila Layari Portal Rasmi HRMIS JPA untuk mendapatkan maklumat terkini http://www.eghrmis.gov.my
Khidmat Bantuan HRMIS-MPOB
E-Mel: hrmis@mpob.gov.my
No. Tel. 03-8769 4442 atau 4615
 
Pekerjaan Luar
Borang Pekerjaan Luar
Garis Panduan dan Tatacara Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
Memo Permohonan untuk menjalankan pekerjaan luar
 
 
Borang Perisytiharan Harta Yang Digunakan:
Borang MPOB/FMD/Bil. 4.
Bagi perisytiharan harta kali pertama dan harta tambahan.
Borang MPOB/FMD/Bil. 5.
Bagi perisytiharan pelupusan harta.
Borang MPOB/FMD/Bil. 6.
Bagi perisytiharan harta tiada berubah.
Borang MPOB/FMD/Bil. 7.
Bagi perisytiharan syarikat/ perniagaan persendirian.
 
Apa yang perlu anda tahu mengenai Borang Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dalam Penilaian Prestasi versi Sistem Saraan Malaysia(SSM) ?
Contoh Borang SKT Kumpulan Pengurusan & Professional (Penyelidik / Separa Penyelidik)
Contoh Borang SKT Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Penyelidik) dan Kumpulan Sokongan

Borang SKT di atas sesuai untuk paparan pada Adobe Reader 5.0 dan ke atas.Sila klik ikon di bawah untuk download Adobe Reader 5.0