Rujukan Kertas I - Utama
Pekeliling Kewangan MPOB No. 1/2008 Elaun, Kemudahan dan Bayaran dalam Perkhidmatan MPOB (Bertugas rasmi dalam negeri dan luar negara)
Pekeliling Perkhidmatan MPOB No. 3/2002 Faedah Perubatan
Pekeliling Perkhidmatan MPOB Bil.1/2004 Tatacara Cuti Pegawai Lembaga
Pekeliling Kewangan MPOB Bil. 2/2008 Tatacara Tuntutan Lebih Masa

Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Syarat-syarat Perkhidmatan) 2001

Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pentadbiran Kumpulan Wang) (Kewangan) 2000