:: Pengesahan Majikan

Surat pengesahan majikan bagi tujuan pengesahan perkhidmatan, perakuan bujang/duda dan permohonan jawatan ke agensi kerajaan yang lain boleh diperolehi daripada Unit Sumber Manusia.

Sekiranya permohonan jawatan ke agensi kerajaan yang lain dibuat tanpa melalui majikan akan menyebabkan pegawai/pengkhidmat tidak diberi pelepasan dengan izin bagi menjawat jawatan yang dipohon di agensi kerajaan yang lain.