>> Sistem Pengurusan Prestasi dalam Perkhidmatan Awam
>> Sistem Pengurusan Prestasi dalam Perkhidmatan Awam (Dasar-dasar semasa)
:: Penilaian Prestasi

Pada setiap akhir tahun semua pegawai/pengkhidmat MPOB yang bertaraf tetap dan sementara adalah dikehendaki mengisi Borang Penilaian Prestasi supaya prestasi kerja sepanjang tahun dapat dinilai oleh pegawai penyelia masing-masing. Penilaian Prestasi ini akan digunakan oleh pihak Pengurusan bagi urusan-urusan seperti berikut :

  • Pergerakan Gaji Tahunan
  • Pengesahan Dalam Jawatan
  • Kenaikan Pangkat
  • Pemberian Anugerah

Sumbangan markah ke atas aspek-aspek yang diberi penilaian mengikut Kumpulan Perkhidmatan adalah seperti berikut :-

Aspek Penilaian
Sumbangan markah %
Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Kumpulan Pengurusan & Profesional
Kumpulan Sokongan
JUSA
Gred Khas
I
II
Kepimpinan
60
15
-
-
-
Penghasilan Kerja
-
-
50
50
50
Ilmu Pengetahuan & Kepakaran
-
50
-
-
-
Ilmu Pengetahuan & Kemahiran
-
-
25
25
20
Kualiti Peribadi
35
30
20
20
25
Kegiatan & Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi
5
5
5
5
5

Berdasarkan penilaian prestasi tersebut, markah-markah pegawai/pengkhidmat MPOB yang memperolehi markah yang cemerlang akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Laporan Penilaian Prestasi (bagi yang memilih SSB) dan Panel Pembangunan Sumber Manusia(bagi yang memilih SSM) untuk diperakui serta dipertimbangkan untuk pergerakan gaji.