:: Skim Perkhidmatan
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
A.
Pengangkutan
B.
Bakat dan Seni
B.
Bakat dan Seni
F.
Sistem Maklumat
C.
Sains
J.
Kejuruteaan
D.
Pendidikan
N.
Pentadbiran dan Sokongan
E.
Ekonomi
Q.
Penyelidikan dan Pembangunan
F.
Sistem Maklumat
R.
Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir
G.
Pertanian
S.
Sosial
J.
Kejuruteraan
W.
Kewangan
K.
Keselamatan dan Pertahanan Awam  
L.
Perundangan dan Kehakiman
M.
Tadbir dan Diplomatik
N.
Pentadbiran dan Sokongan
Q.
Penyelidikan dan Pembangunan
R.
Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir
S.
Sosial
U.
Perubatan dan Kesihatan
W.
Kewangan