:: Penamatan Dan Notis Berhenti Kerja

NOTIS PENAMATAN KERJA OLEH MPOB

MPOB boleh menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai/pengkhidmat yang bukan dalam jawatan berpencen dengan memberi notis yang sesuai dengan syarat-syarat pelantikan termasuk notis penamatan jawatan. Pegawai/pengkhidmat yang taraf jawatannya sementara dan pegawai/pengkhidmat bukan dalam jawatan berpencen, tempoh notis penamatan kerja ialah tiga bulan jika telah berkhidmat lebih daripada satu tahun; dan satu bulan jika mereka berkhidmat kurang daripada satu tahun.

NOTIS BERHENTI KERJA PEGAWAI/PENGKHIDMAT

Seseorang pegawai/pengkhidmat yang hendak meletakkan jawatan dari MPOB hendaklah terlebih dahulu memberi notis berhenti kerja seperti berikut :-

i. Pegawai/ pengkhidmat yang telah disahkan dalam jawatan.
- tiga bulan notis atau membayar sebulan gaji sebagai pengganti notis.

ii. Pegawai/ pengkhidmat dalam percubaan atau pegawai sementara.
- sebulan notis atau membayar sebulan gaji sebagai pengganti notis.

iii. Pegawai dan pengkhidmat kontrak.
- mengikut syarat-syarat dalam kontrak.


Pegawai/pengkhidmat hendaklah menyelesaikan segala hutang piutang dengan MPOB sebelum notis berhenti kerja boleh diluluskan.