Dasar dan Prosedur Meninggalkan Perkhidmatan dengan MPOB
Garis Panduan Tatacara dan Caj Penyewaan Kenderaan MPOB Bagi Urusan Tidak Rasmi
Larangan Penggunaan Telefon Bimbit Atau Lain-Lain Peralatan Komunikasi Dalam Mesyuarat Kerajaan
Pematuhan Bagi Memberi Perlindungan Ke Atas Dokumen Rahsia Rasmi Kerajaan
Manual Pengurusan Mesyuarat dan Penulisan Minit
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2018 - Kebenaran Pulang Awal Satu (1) Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung MPOB
Akta 605
Garis Panduan Pengurusan Kenderaan
Pengurusan Fail & Rekod
Prosedur Operasi Standard (SOP) Pemandu Kenderaan MPOB
Buku Pelan Antirasuah
Etika Pakaian Anggota MPOB
Dasar Hubungan Majikan-Anggota MPOB Dalam Kerja-Kerja Berkaitan Majlis Bersama Kebangsaan, Majlis Bersama Jabatan, Kesatuan, Persatuan dan Kelab atau Mana-Mana Pertubuhan yang Berdaftar