:: PINJAMAN
PINJAMAN PERUMAHAN

Syarat Kelayakan

 • Pegawai dan pengkhidmat MPOB berjawatan tetap
 • Warganegara Malaysia
 • Borang permohonan dikemukakan 6 bulan sebelum bersara / tamat perkhidmatan
 • Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
 • Telah disahkan dalam jawatan
 • Bukan seorang bankrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan@ sedang dalam tindakan tatatertib

Syarat-Syarat dan Peraturan-Peraturan lain

Seperti yang terkandung di dalam Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/94 dan Bil. 6/95 masing-masing dan pindaan No. 1 kepada kedua-dua Pekeliling tersebut adalah tidak berubah.

1. Kadar Kelayakan Pinjaman Perumahan
pinjaman_rumah_kdr_layak.doc
2. Jadual Bayaran Balik Pinjaman
pinjaman_rumah_jad_byrn_balik.doc
3. Sila dapatkan Borang Pinjaman Perumahan Konvesional
 
PINJAMAN KENDERAAN

Syarat-Syarat Pinjaman

 • Pegawai dan pengkhidmat MPOB berjawatan tetap
 • Warganegara Malaysia
 • Telah disahkan dalam jawatan
 • Bukan seorang bankrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib

Syarat-Syarat dan Peraturan-Peraturan Lain

Lain-lain syarat pinjaman sama seperti Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1993, 4 Tahun 1994, 5 Tahun 1994, dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1996

1. Kadar Kelayakan Pinjaman Kenderaan
pinjaman_kenderaan1&2.doc
2. Jadual Bayaran Balik Pinjaman
pinjaman_kenderaan1&2.doc
3. Borang Pinjaman Kenderaan
BorangKenderaan_072007.pdf
 
PINJAMAN KOMPUTER

Syarat Kelayakan

 • Pegawai dan pengkhidmat MPOB berjawatan tetap
 • Warganegara Malaysia
 • Bukan seorang bankrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib

Syarat-Syarat dan Peraturan Lain

Lain-lain syarat adalah sama seperti yang dinyatakan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992

Kadar Kelayakan Pinjaman Komputer

1. Amaun pembiayaan maksimum yang boleh diberi kepada seseorang anggota ialah sebanyak RM5,000.00 dan akan dikira kepada angka ratusan yang terdekat.

2. Amaun pembiayaan ini boleh digunakan untuk membeli sebuah komputer baru termasuk aksesorinya atau untuk tujuan peningkatan komputer.

3. Sekiranya harga belian komputer adalah melebihi daripada amaun pembiayaan maksimum, anggota hendaklah menjelaskan sendiri amaun bayaran muka. Bayaran muka ini akan dianggap telah dijelaskan di dalam perkiraan bayaran balik.

Kadar Pembayaran Balik Pinjaman

Harga jualan, setelah ditolak bayaran muka, hendaklah dibayar balik oleh anggota secara ansuran dan melalui potongan gaji pada tiap-tiap bulan.


Tempoh Pembayaran Balik

Tempoh bayaran balik adalah tidak melebihi 48 bulan.

Borang Pinjaman Komputer

BorangKomputer_072007.pdf