:: KUARTERS
MPOB menyediakan kuarters (Rumah Khas Jabatan)kepada pegawai/pengkhidmat yang memegang jawatan tertentu kerana kepentingan tugas yang memerlukan mereka setiap masa dekat dengan tempat bertugas. Pegawai/pengkhidmat yang dikehendaki menduduki kuarters tidak dikenakan bayaran sewa dan layak mendapat Bayaran Perumahan Khas iaitu 50% daripada kelayakan kadar Imbuhan Tetap Perumahan pegawai/pengkhidmat.


Borang Permohonan Rumah Sewa MPOB