Kemudahan Percutian MPOB
Cuti
Perubatan dan Insurans
Kemudahan Pinjaman
Pusat Maklumat Sawit
Latihan 
Biasiswa & Pinjaman Pengajian
Kuarters MPOB 
Persatuan /Kelab